Verhuisintentie

Aandeel (%) inwoners dat de intentie heeft om in de komende 5 jaar te verhuizen.

Verhuisintentie: Tabel
Verhuisintentie: Grafiek
Toelichting

(On)Tevredenheid over de woonplaats kan verband houden met heel diverse factoren zoals de woning en directe woonomgeving, zoals voorzieningen, het sociaal contact, het onderhoud, de overlast, de veiligheid, de uitstraling van de buurt en van de stad, de culturele rijkdom, enz. De oorzaken die de score van deze indicator beïnvloeden zijn zowel van economische, sociale, fysiek-ecologische als van institutionele aard.

Bijna 1 op 3 inwoners van de 13 steden heeft de intentie om in de komende 5 jaar te verhuizen. Dit aandeel is iets gestegen ten opzichte van 2011.

In Antwerpen en Leuven is de verhuisintentie het grootst, meer dan 30% van de inwoners plant er binnen de 5 jaar een verhuis. In Roeselare, Aalst en Brugge is de verhuisintentie het kleinst, minder dan 20% van de inwoners plant er een verhuis. Er zijn geen opmerkelijke verschillen ten opzichte van vorige meting.

In bijna alle steden is het aandeel inwoners dat een verhuis binnen de eigen buurt plant het kleinst. In sommige steden zijn de verhuisintenties eerder gericht op een andere buurt in dezelfde stad. In andere steden geven inwoners aan te willen verhuizen naar een andere stad of gemeente.

Voornamelijk inwoners jonger dan 35 jaar geven aan in de komende 5 jaar te willen verhuizen. Ook een groter aandeel hoger opgeleiden en huurders hebben verhuisintenties. Op basis van woningkenmerken zijn het voornamelijk inwoners die in een appartement wonen en inwoners die wonen in een woning die voor de Tweede Wereldoorlog is gebouwd die aangeven te willen verhuizen.

Deze indicator kan men onder andere samen lezen met indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van de woning en de woonomgeving en ‘Tevredenheid over de buurt’, ‘Tevredenheid over de stad’ en ‘Tevredenheid over de woning’.