Verkeersslachtoffers

Aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners.

Verkeersslachtoffers: Tabel
Verkeersslachtoffers: Grafiek
Toelichting

Deze indicator zegt iets over de verkeersveiligheid in de stad. In een leefbare en duurzame stad probeert men de veiligheid van mensen te verhogen door systematisch een reeks van problemen aan te pakken zoals diefstal, overlast, zwarte verkeerspunten, verstoring van de openbare orde, ed.

Het jaarlijks aantal dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers in de centrumsteden ligt voor de periode 2011-2013 tussen 3,4 (Oostende) en 8,5 (Gent en Kortrijk) per 10.000 inwoners. Steden met het hoogste aandeel verkeersslachtoffers zijn Kortrijk, Gent, Hasselt en Genk.

Tegenover tien jaar geleden is er een daling in nagenoeg alle steden. Enkel in Leuven steeg het aantal verkeerslachtoffers (+24%). Brugge en Gent noteerden slechts een minieme daling van het aandeel dode en zwaargewonde verkeersslachtoffers.

Deze indicator kan bekeken worden met indicatoren zoals ‘Verkeersslachtoffers bij fietsers’, ‘Buurt­problemen: verkeershinder’ en ‘Tevredenheid over de verkeersveiligheid’.