Vertrouwen in de federale overheid en de Vlaamse overheid

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de federale overheid en de Vlaamse overheid.

Vertrouwen in de federale overheid en de Vlaamse overheid: Tabel
Vertrouwen in federale en Vlaamse overheid: Grafiek
Toelichting

Deze indicatoren over vertrouwen in de federale en de Vlaamse overheid sluiten nauw aan bij de principes rond sociale cohesie en sociaal kapitaal. Vertrouwen in de instellingen is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang in een leefbare en duurzame stad.

Het vertrouwen in zowel de federale als de Vlaamse overheid ligt vrij laag. Een vijfde van de bevolking vertrouwt de federale overheid, een kwart de Vlaamse overheid. Terwijl meer dan een derde van de stedelingen zegt de federale overheid niet of helemaal niet te vertrouwen, ligt dit voor de Vlaamse overheid op een vijfde. 4 tot 5 op de 10 stedelingen spreekt zich niet duidelijk uit. De vertrouwensscores tussen de steden onderling liggen dicht bij elkaar. In Leuven, Antwerpen, Gent en Mechelen heeft men het meeste vertrouwen, in Aalst, Sint-Niklaas en Turnhout het minst.

Het vertrouwen in de federale overheid is er zowel ten opzichte van 2008 als 2011 fors op vooruit gegaan. In vergelijking met 2008 gaat – op Sint-­Niklaas na - het vertrouwen er in alle steden op vooruit. De Vlaamse overheid boekt vooral winst ten opzichte van 2011. De toename van het vertrouwen in de Vlaamse overheid is het grootst in Antwerpen, Gent en Leuven. Het vertrouwen in de Vlaamse overheid moet ten opzichte van 2008 inboeten in Brugge.

Mannen hebben meer vertrouwen in de federale en de Vlaamse overheid dan vrouwen. Jongeren en hoog opgeleiden hebben meer vertrouwen in de overheden. Hetzelfde geldt voor de niet-Belgen. Op Gent na, ligt het aandeel niet-Belgen dat vertrouwen heeft in de federale overheid dubbel zo hoog als bij de Belgen. Ook ten opzichte van de Vlaamse overheid is dit het geval, al zijn de verschillen iets minder uitgesproken. Wie vrijwilligerswerk doet en actief betrokken is bij zijn stad of buurt, heeft ook iets meer vertrouwen in de overheden dan wie dit niet doet.

Deze indicatoren bekijkt men best samen met andere vertrouwensindicatoren zoals het ’Vertrouwen in het gerecht en de politie’ en ‘Vertrouwen in het stadsbestuur’ en de andere indicatoren in het hoofdstuk Burgerschap en overheid.