Vertrouwen in het gerecht en de politie

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gerecht en de politie.

Vertrouwen in het gerecht en de politie: Tabel
Vertrouwen in het gerecht en de politie: Grafiek
Toelichting

Deze indicatoren over vertrouwen in het gerecht en de politie sluiten nauw aan bij de principes rond sociale cohesie en sociaal kapitaal. Vertrouwen in de instellingen is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang in een leefbare en duurzame stad.

Iets meer dan 20% van de stedelingen heeft vertrouwen in het gerecht. Circa 4 op de 10 staat eerder wantrouwig terwijl er bijna evenveel zijn die geen duidelijk standpunt innemen. Het vertrouwen in de politie ligt hoger. Meer dan 1 op de 3 van de inwoners zegt de politie te vertrouwen. Minder dan een kwart heeft weinig tot helemaal geen vertrouwen in de politie.

In Leuven en Gent ligt het vertrouwen in het gerecht merkelijk hoger dan in de andere steden. Laagste scores zijn te vinden in Kortrijk en Aalst.

Het vertrouwen in het gerecht ligt in 2014 hoger dan in 2011 zonder evenwel het peil van 2008 te halen. Ten opzichte van 2008 is het vertrouwen lager in Antwerpen, Aalst en Brugge. Ten opzichte van 2011 is het vertrouwen significant gestegen in Gent, Brugge, Leuven en Roeselare.

Leuven en Gent scoren ook het hoogst voor het vertrouwen in de politie. Ten opzichte van 2008 is er weinig verschil maar ten opzichte van 2011 is er meer vertrouwen in de Antwerpse, Brugse en Leuvense politie. De daling in Hasselt en Genk is statistisch niet significant.

Ouderen (55+) en laag en midden geschoolden staan wantrouwiger tegenover het gerecht. Leeftijd speelt veel minder voor het vertrouwen in de politie. Hooggeschoolden hebben dan weer meer vertrouwen. Niet-Belgen en ouders met inwonende kinderen hebben zowel in het gerecht als de politie heel wat meer vertrouwen.

Deze indicator bekijkt men best samen met andere vertrouwensindicatoren zoals ‘Vertrouwen in de federale, de Vlaamse en de stedelijke overheid’ en de andere indicatoren in het hoofdstuk Burger en overheid.