Vertrouwen in het stadsbestuur

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het stadsbestuur.

Vertrouwen in het stadsbestuur: Tabel
Vertrouwen in het stadsbestuur: Grafiek
Toelichting

Deze indicatoren over vertrouwen het stadsbestuur sluiten nauw aan bij de principes rond sociale cohesie en sociaal kapitaal. Vertrouwen in de instellingen is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang in een leefbare en duurzame stad.

Een derde van de bevolking heeft vertrouwen in het stadsbestuur. Een vijfde heeft geen vertrouwen, terwijl de anderen zich niet duidelijk uitspreken. Het vertrouwen ligt in 2008 iets hoger dan in 2011 en 2014. Stadsbesturen kunnen op meer vertrouwen rekenen dan de federale en Vlaamse overheid. Beide bovenlokale overheden boeken echter enige winst terwijl globaal de stadsbesturen stagneren.

De verschillen tussen de steden blijven – zoals bij vorige metingen - vrij groot. In Gent stelt bijna de helft van de bevolking vertrouwen te hebben in het stadsbestuur, in Turnhout 1 op de 5. Het vertrouwen is tussen 2008 en 2014 toegenomen in Aalst en Mechelen en teruggevallen in Brugge, Oostende maar vooral in Hasselt. Tussen 2008 en 2014 is het vertrouwen er bijna gehalveerd. De laagste vertrouwensscores zijn er in Roeselare en Turnhout. Het wantrouwen is het hoogste in Turnhout, Antwerpen, Roeselare en Hasselt.

In de steden hebben mannen en jongeren (<35 jaar) meer vertrouwen in de stedelijke overheid. Met de opleiding stijgt ook het vertrouwen. Niet-Belgen hebben – zoals bij de vorige metingen - meer vertrouwen dan Belgen. Wie politiek geïnteresseerd is, heeft ook meer vertrouwen. Wie vrijwilligerswerk doet en actief betrokken is in de buurt, heeft ook meer vertrouwen in het stadsbestuur.

Deze indicatoren bekijkt men het best samen met andere vertrouwensindicatoren zoals ‘Vertrouwen in het gerecht en de politie’, ‘Vertrouwen in de federale en de Vlaamse overheid’ en de andere indicatoren in het hoofdstuk Burgerschap en overheid.