Voorschoolse kinderopvang

Aantal plaatsen voorschoolse opvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar.

Voorschoolse kinderopvang  : Tabel
Voorschoolse kinderopvang  : Grafiek
Toelichting

In een leefbare en duurzame stad sluit het aanbod aan kinderopvang zoveel mogelijk aan op de vraag. Alle ouders met noden voor kinderopvang moeten een beroep kunnen doen op voorzieningen op hun maat, die zoveel mogelijk aansluiten bij de vertrouwde leefomgeving. Het systeem voor kinderopvang moet betaalbaar en bereikbaar zijn en ook voldoende aangepast om met de diversiteit aan doelgroepen in de stad om te gaan.

Brugge, Roeselare, Leuven en Hasselt tellen meer dan 50 voorschoolse opvangplaatsen per 100 baby’s en peuters. In Antwerpen en Genk ligt het aanbod rond de 25 plaatsen per 100 baby’s en peuters. Nemen we de doelstelling van Vlaanderen om tegen 2020 voor de helft van de kinderen opvangplaatsen aan te bieden als norm, dan zien we dat de meeste steden deze norm nog niet halen.

De 13 steden samen hebben gemiddeld 37 plaatsen per 100 baby’s en peuters. Dit ligt lager dan het gemiddelde voor alle Vlaamse steden en gemeenten. Over de lange termijn neemt de capaciteit van de voorschoolse kinderopvang zowel in de 13 steden als in de Vlaamse steden en gemeenten toe.

In vergelijking met 2005 is het aanbod voorschoolse kinderopvang ten opzichte van het aantal baby’s en peuters sterk gestegen in Roeselare, Brugge en Aalst. Slechts in 3 steden is er een afname, met name in Oostende, Sint-Niklaas en Leuven.

Men kan deze indicator lezen samen met andere indicatoren van zorg en opvang, zoals ‘Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt’, ‘Regionale spreiding van voorschoolse kinderopvang’, ‘Mantelzorg’ en ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’.