Voorschoolse kinderopvang in de wijk

Aandeel (%) inwoners (totale bevolking en 0-3 jarigen) dat woont binnen 1.000m loopafstand van een voorziening voor voorschoolse kinderopvang.

Voorschoolse kinderopvang in de wijk: Tabel
Voorschoolse kinderopvang in de wijk: Grafiek
Toelichting

De indicator over de voorschoolse kinderopvang in de wijk zegt vooral iets over de kwaliteit van de dagelijkse woon- en leefomgeving in de stad. In een leefbare en duurzame stad wordt deze woon- en leefomgeving uitgebouwd rekening houdende met de behoeften van wijkbewoners en wijkgebruikers. In een leefbare en duurzame stad zijn de zorgvoorzieningen toegankelijk, makkelijk bereikbaar en voor iedereen financieel haalbaar. Ze zijn ook ingebed in de stad en het stadsleven. Iedereen kan ook beroep doen op de meest volwaardige zorg die afgestemd is op zijn/haar behoeften.

Het totaal aandeel inwoners dat binnen 1.000m loopafstand van voorschoolse kinderopvang woont is in alle steden groter dan 82%. In Turnhout en Antwerpen is dit aandeel zelfs groter dan 97%.

Het aandeel 0-3 jarigen dat binnen 1.000m loopafstand van voorschoolse kinderopvang woont verschilt iets meer tussen de centrumsteden. In Kortrijk bedraagt het aandeel 73%, in Genk en Hasselt schommelt het tussen 80% en 90%. In de overige centrumsteden is het aandeel groter dan 90%.

Ten opzichte van 2011 is het aandeel van de totale bevolking dat op loopafstand van voorschoolse kinderopvang woont in 8 van de 13 centrumsteden toegenomen, met de grootste toename in Antwerpen. In Aalst en Genk is het aandeel het sterkst afgenomen.

Deze indicator wordt het best samen gelezen met ‘Voorschoolse kinderopvang’, ‘Tevredenheid over het aanbod aan kinderopvang in de buurt’ en ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’.