Vrijetijdsactiviteiten in de stad

Het aantal vrijetijdsactiviteiten op jaarbasis per 10.000 inwoners.

Vrijetijdsactiviteiten in de stad: Tabel
Vrijetijdsactiviteiten in de stad: Grafiek
Toelichting

In de stad wordt het vrijetijdsaanbod gekenmerkt door diversiteit, kwantiteit en kwaliteit. De indicator over het aantal vrijetijdsactiviteiten in de stad is relevant voor het culturele aanbod. In een leefbare en duurzame stad is er voldoende cultureel aanbod dat de cultuurparticipatie kan stimuleren. Een divers en kwalitatief cultureel aanbod kan mogelijks ook inspiratie bieden voor artistieke creatie en vernieuwing.

In de 13 centrumsteden worden per 10.000 inwoners gemiddeld meer vrijetijdsactiviteiten georganiseerd dan in het Vlaamse Gewest. Oostende, Leuven, Hasselt, Kortrijk en Gent zijn hierbij de koplopers. Enkel in Genk ligt het aanbod onder het Vlaamse gemiddelde. In Antwerpen, Aalst, Mechelen, Roeselare en Sint-Niklaas ligt het aanbod lager dan het gemiddelde van de centrumsteden.

De globale evolutie van het aantal ingevoerde vrijetijdsactiviteiten toont voor alle centrumsteden een toename tussen 2010 en 2013. In Gent, Kortrijk, Turnhout en Oostende is de stijging van het aantal vrijetijdsactiviteiten per 10.000 inwoners het sterkst. In Genk, Leuven en Antwerpen is de stijging van 2010 tot 2013 relatief beperkt.

Het aanbod aan theater en dans is het grootst in Gent, Oostende en Turnhout gevolgd door Leuven, Kortrijk en Antwerpen. Gent is de concertstad (muziek) bij uitstek al ligt het aanbod in Hasselt, Leuven, Oostende en Brugge ook relatief hoog. Het filmaanbod is het grootst in Turnhout, Leuven, Hasselt en Kortrijk. Oostende springt er, met 31 tentoonstellingen per 10.000 inwoners, uit wat betreft het aantal tentoonstellingen. Ook Turnhout, Hasselt, Gent en Brugge hebben een bovengemiddeld aanbod voor tentoonstellingen. In Aalst is er met 8 tentoonstellingen per 10.000 inwoners, slechts een beperkt aanbod. Cursussen en voordrachten nemen een vrij groot deel van het aanbod in. Kortrijk, Brugge en Sint-Niklaas hebben hierin het grootste aanbod.

Deze indicator moet men samen zien met andere indicatoren over het stimuleren van culturele participatie, zoals het ‘Bezoek podiumkunsten’, ‘Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen’ en ‘Tevredenheid over het cultureel aanbod’.