Wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

De wachttijd is de tijd tussen de aanmelding van een patiënt bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) en het moment van het eerste intakegesprek. De wachttijd wordt weergegeven in dagen. De mediaan van de wachttijd is de middelste van alle wachttijden gedurende een kalenderjaar.

Wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg: Tabel
Wachttijden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg: Grafiek
Toelichting

Een leefbare en duurzame stad biedt zorg op maat van de zorgbehoevende. Voor personen die nood hebben aan geestelijke gezondheidszorg is het van belang dat zij zo snel mogelijk en op de juiste manier geholpen worden, en dat de wachttijd voor geestelijke gezondheidszorg dus zo kort mogelijk is.

Roeselare kent de laagste mediaan wachttijd, namelijk 9 dagen. Ook in Aalst, Kortrijk, Leuven, Sint-Niklaas en Turnhout is de wachttijd lager dan het Vlaamse gemiddelde van 21 dagen. In Gent en Antwerpen ligt de mediaan wachttijd met 4 tot 5 weken het hoogst. De overige steden liggen hier tussen en kennen een wachttijd van 3 à 4 weken.

Algemeen genomen kunnen we stellen dat de mediaan wachttijd toeneemt over de jaren. Enkel in Kortrijk en Roeselare is er een daling geregistreerd. Antwerpen en Gent noteren tussen 2004 en 2013 de grootste stijgingen van de wachttijden voor inwoners.

Deze indicator kan samen bekeken worden met ‘Betaalbaarheid van zorg en opvang’, ‘Gezinszorg’, ‘Subjectieve gezondheid’ en Tevredenheid over het aanbod aan gezondheidsvoorzieningen’.