Waterzuivering

De mate waarin het water wordt gezuiverd, wordt besproken op basis van de huidige zuiveringsgraad.

Waterzuivering: Tabel
Waterzuivering: Grafiek
Toelichting

De milieukwaliteit in de stedelijke omgeving komt tegemoet aan de behoeften van alle levende wezens. Zij heeft geen negatieve invloed op de gezondheid van de bewoners. Deze indicator geeft een indicatie van de mate waarin de milieukwaliteit in de stad verhoogt.

Voor huishoudelijk afvalwater streeft de Vlaamse overheid naar een maximale zuivering via openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties. Waar dat niet mogelijk is, dient er gebruik gemaakt te worden van individuele behandelingsinstallaties (IBA’s).

De huidige zuiveringsgraad was in 2013 in alle centrumsteden behalve Hasselt hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 80%. In 10 centrumsteden werd de doelstelling uit het MINA-plan 4, die stelt dat de huidige zuiveringsgraad tegen 2015 86% moet bedragen, reeds bereikt.

De zuiveringsgraad is bijna overal sterk toegenomen tussen 2000 en 2013.

Door correcties in het netwerk en aanpassingen in de inwonersaantallen kan het zijn dat graden licht afwijken en soms zelf dalen t.o.v. vorige jaren.

Deze indicator kan samen gelezen worden met ‘Energieverbruik van huishoudens’.