Werkloosheidsgraad van jongeren

Verhouding (%) tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden (-25 jaar) en de beroepsbevolking (-25 jaar).

Werkloosheidsgraad van jongeren: Tabel
Werkloosheidsgraad van jongeren: Grafiek
Toelichting

Om de arbeidsmarktkansen van jongeren in kaart te brengen is de werkloosheidsgraad (-25 jaar) een belangrijke indicator. Hier wordt immers geen rekening gehouden met studenten, maar enkel met personen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad is het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, zijnde de werkzoekenden plus de werkenden, en drukt uit welk aandeel van de jongeren die zich aanbieden op de arbeidsmarkt werkloos is. In een leefbare en duurzame stad vertrekt het arbeidsmarktbeleid vanuit de vraag naar arbeidskrachten. Initiatieven om knelpunten bij werkzoekenden weg te nemen, vullen dit beleid aan, zodat de markt geen enkele bevolkingsgroep uitsluit. Ondernemingen en overheid werken actief samen om alle lagen van de stedelijke arbeidsreserve te integreren op de arbeidsmarkt.
Een lage werkloosheidsgraad bij de jongeren wordt als gunstig beschouwd.

Anno 2013 is gemiddeld 17,7% van de jongere beroepsbevolking (-25 jaar) in Vlaanderen werkloos. In Antwerpen, Genk en Gent loopt dit zelfs op tot een kwart van de beroepsactieve jongeren. De laagste werkloosheidsgraad bij jongeren wordt opgetekend in Roeselare en Kortrijk.

Ook in 2013 is er bij de jongeren een genderverschil: in alle 13 groot- en centrumsteden is de mannelijke werkloosheidsgraad bij de -25-jarigen hoger dan de vrouwelijke werkloosheidsgraad.

Mee als gevolg van de financieel-economische crisis die in 2008 losbarstte en de arbeidsmarktcrisis die daarop volgde, is de werkloosheidsgraad van de jongeren in elk van de 13 steden aanzienlijk opgelopen. In 2013 ligt de jongerenwerkloosheidsgraad in Genk 10 procentpunten hoger dan in 2008; in Mechelen bedraagt de toename 5 procentpunten.

De werkloosheidscijfers, net zoals de werkzaamheidscijfers, worden meebepaald door het aantal jobs in een regio/gemeente. Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren die bijkomende informatie geven over de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, zoals ’Jobratio‘, ’Langdurige werkloosheid‘, ’Werkloosheidsgraad van ouderen‘, enzovoort.