Werkloosheidsgraad van ouderen

Verhouding (%) tussen het aantal niet-werkende werkzoekenden (≥ 50 jaar) en de beroepsbevolking (≥ 50 jaar)

Werkloosheidsgraad van ouderen: Tabel
Werkloosheidsgraad van ouderen: Grafiek
Toelichting

Om de arbeidsmarktkansen van ouderen in kaart te brengen is de werkloosheidsgraad (≥ 50 jaar) een belangrijke indicator. De werkloosheidsgraad is het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, zijnde de werkzoekenden plus de werkenden, en drukt uit welk aandeel van de ouderen die zich aanbieden op de arbeidsmarkt werkloos is. In een leefbare en duurzame stad vertrekt het arbeidsmarktbeleid vanuit de vraag naar arbeidskrachten. Initiatieven om knelpunten bij werkzoekenden weg te nemen, vullen dit beleid aan, zodat de markt geen enkele bevolkingsgroep uitsluit. Ondernemingen en overheid werken actief samen om alle lagen van de stedelijke arbeidsreserve te integreren op de arbeidsmarkt. In steden wordt ondernemerschap gecultiveerd in alle lagen van de bevolking, er is een positieve en gedifferentieerde beeldvorming over ondernemen en werken.

In Vlaanderen hebben bijna 7 op de 100 ouderen (≥ 50 jaar) die zich aanbieden op de arbeidsmarkt geen job in 2013. In Antwerpen, Turnhout, Genk en Gent zijn dit zelfs (ruim) 10 op de 100 van de beroepsactieve ouderen. De laagste werkloosheidsgraad bij ouderen wordt opgetekend in Brugge en Leuven.

De werkloosheidsgraad verschilt tussen mannen en vrouwen. In het merendeel van de 13 steden ligt de vrouwelijke werkloosheidsgraad boven die van de mannen in 2013; in een minderheid van de steden is het omgekeerde het geval.

De evolutie van de werkloosheidsgraad vertoont in de 11 centrumsteden een overwegend (licht) dalende trend tussen 2006 en 2013. In de 2 grootsteden treedt er eerder een stabilisatie op.

De werkloosheidscijfers, net zoals de werkzaamheidscijfers, worden meebepaald door het aantal jobs in een regio/gemeente. Deze indicator leest men best samen met andere indicatoren die bijkomende informatie geven over de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt, zoals ’Jobratio‘, ’Langdurige werkloosheid‘, ’Werkloosheidsgraad van jongeren‘, enzovoort.