Woningdichtheid bij nieuwbouw

Het aantal nieuwbouwwoningen per hectare nieuwe perceelsoppervlakte woongebied.

Woningdichtheid bij nieuwbouw: Tabel
Woningdichtheid bij nieuwbouw: Grafiek
Toelichting

De indicator over de woningdichtheid bij nieuwbouw is relevant voor het zorgvuldige ruimtegebruik voor wonen in de stedelijke omgeving. De beperkte beschikbare ruimte dient zorgvuldig gebruikt te worden met het oog op een gedifferentieerde dichtheid van het stedelijk wonen.

Een hoge woningdichtheid wijst op veel nieuwbouw zonder grote uitbreiding van het woonareaal (intensief ruimtegebruik); een lage score wijst op een grote uitbreiding van het woonareaal zonder dat er veel nieuwbouwwoningen bijkomen (extensief ruimtegebruik).

In Oostende werden in de recentste periode (2011-2013) 352 nieuwe woningen gebouwd per hectare woongebied dat bijkomend wordt aangesneden. Dit opvallend hoge cijfer heeft te maken met de relatief grote appartementsbouw in de kuststad. Ook in Gent is het aantal woningen per hectare (62) hoger dan in de meeste centrumsteden. In Antwerpen en Roeselare werden 46 nieuwe woningen per hectare grondgebied gebouwd, in de overige steden werden 20 à 30 nieuwbouwwoningen per nieuwe hectare woongebied gebouwd.

Algemeen is een stijgende trend merkbaar: er wordt in de steden steeds intensiever gebruik gemaakt van de ruimte door dichte nieuwbouw. Vooral in de steden waar de dichtheid laag was, werd dit opgedreven: Aalst, Genk, Kortrijk, Mechelen en Roeselare.

De indicator kan gelezen worden samen met ’Duurzaamheid van de woning’.